#Tersozmosbakterionlermi Ters Ozmos Bakteri önler mi?

Teknik olarak ters ozmos sistemden ilk başlarda bakteri geçemez. Ama çok kısa süre içerisinde membran gibi sıkı bir doku, bakteriler için uygun bir üreme ortamı olduğundan çok hızlı çoğalır ve membran filtrenin üretim tarafından çok daha yoğun ve tehlikeli olarak sızmaya başlar. Ayrıca membran haznesinin atık su hortum bağlantısı doğrudan evye giderine bağlı olduğundan geriye doğru bakteri ilerlemesi olur ve membran bir süre sonra bakteriyel olarak kirlenebilir. Bundan dolayıdır ki; bakteriyel olarak kirlenmiş hiçbir su kaynağına ters ozmos kullanılamaz. Üretici ambalajında ve kullanım kılavuzunda bu noktaya net olarak vurgu yapılır.