Filtersorb CT

FILTERSORB® CT

AYONİK VE KATYONİK ÇÖKELME İÇİN KOMBİNE UYGULAMA

(TOPLAM SERTLİK)

FILTERSORB® SP3 ve FILTERSORB SPA’nın kombinasyonu, optimum ölçek önleme sağladığı için tüm konut, endüstriyel ve ticari uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Birleşik bir teknoloji olarak FILTERSORB® CT, çok yüksek verimle sonuçlanır ve sisteme ek kapasite sağlar.

FILTERSORB® SP3 ve FILTERSORB® SPA kombinasyonu, 25 Fransız üzerinde sertlik veya 250 mg [Ca + Mg + SiO2 + SO4] üzerinde kalıcı sertlik içeren suyu işlemden geçirmek için çok uygundur, tipik olarak toplam anyonların% 60’ından fazladır.

FILTERSORB® SPA , sadece  FILTERSORB® SP3 ile kombine edilebilir ve ayrı olarak tedarik edilemez (yani FILTERSORB® CT olarak) .

Watch-Water®’ın amacı tüm müşterilerin,e mutlak doğru şeklinde, CT sistemi tasarlanmasında rehberlik etmektir.

Bir CT kombine arıtma sisteminin tasarımcısının amacı, doğru su kalitesi ve miktarının optimize edilmiş Tank ve kafa ve dağıtıcılar ile teslim edilmesini sağlamaktır. Optimum tasarım, su parametrelerinin ilişkili önemine bağlıdır.

Özellikler
Çalışma Prensibi

 

 

 

 

           Kireç öneleme                             Yüksek verimlilik                             Su yumuşatma                             %100 Verimlşilik

 

KOMBİNE ARITMA

Nucleation Assisted Crystallization

 

FILTERSORB® CT – Çekirdeklenme ve ekzotermin kombinasyonudur
FILTERSORB®CT, hem anyonları hem de sert sudaki katyonları tedavi etmenin en iyi yoludur, bu da 100 kez daha fazla güçle kireçlenmeyi güvenli bir şekilde arıtmasını sağlayabilir.

Nükleasyon (çekirdeklenme)
FILTERSORB® SP3, ortamdaki katyonları kristal formunda emer ve bir gaz molekülünü ayırarak gaz halinde CO2 salgılayan çekirdeklenme sürecindedir.

Ekzotermik (ısıya dayalı)
FILTERSORB® SPA, ortamın anyonları (negatif yüklü) pozitif yüklü katyonlardan çok güçlü pozitif yüklü boncuklar üzerinde EXO (dış) olarak adlandırılan yüzey üzerindeki iyonik bağlar biçiminde ayırdığı ekzotermik bir işlemdir.

Sert içme suyundaki Anyonlar

Korozyon ve biyolojik kirlenmeyi içeren kireçlenme birbiriyle ilişkilidir.

Bkz. Şekil

Kalıcı sertliğin çökelmesi sadece karbonat tarafından engellenebilir. Veya suyun alkaliliği 8 ila 8,5 olduğunda korozyon olmaz.

Sert sularda anyon ölçeği önleme.

İki tip FILTERSORB® ünitesi SP3 ölçeğinin önlenmesi ve SPA anyon ölçeğinin önlenmesidir. SP3 üniteleri, kalsiyum ve magnezyum gibi pozitif yüklü iyonlara dayanan katyonik kireçlenmeyi nükleasyon ile CaCO3 kristallerine dönüştürür. SPA üniteleri sülfatlar, silikatlar ve fosfatlar (Kalsiyum fosfat) gibi negatif yüklü iyonlara dayanan kireçlenmeyi de önler.
FILTERSORB® CT: Karışık medya.
FILTERSORB® CT üniteleri hem pozitif hem de negatif yüklü iyonları hem katyon hem de anyonların kireçlenmeyi önler. % 50 SP3 medya ve % 50 SPA medyanın karışımından oluşur. FILTERSORB® sistemleri, hiçbir rejenerasyona, kimyasal beslemeye ve elektrik valfi kafasına veya atık su çıkışına ihtiyaç duymaz.
FILTERSORB® CT sürekli yukarı akışlı bir sistemdir.
FILTERSORB® CT her iki uygulama şekli ile tasarlanabilir:
Point-of-entry (POE) – Giriş noktası
Point-of-use (POU) – Kullanım noktası

Bu sistemler kalsiyum, magnezyum, sülfat, fosfat içeren silikatların kireçlenmesini azaltacaktır.

Treatment of Cations and Anions Total hardness

Due to differences between temporary hardness and permanent hardness that make up the total hardness in water, we have combined FILTERSORB® SP3 and FILTERSORB® SPA in a 50 : 50 mix. This configuration is described as FILTERSORB® CT. The 50% SP3 was selected to treat for temporary hardness based on carbonate hardness and the 50% SPA was selected to treat for permanent hardness which is mostly based on sulfates and silicates.