Bazı ürünlerin gerçek yapısı !!

SU YUMUŞATMA VE GERÇEKLERİ:

Özellikle bilinmelidir ki su yumuşatma sistemleri adı altında satışı yapılan sistemler eğer tuz ile rejenere ediliyor veya edilmiş ise, “Ion-Exchange Resin” adıyla bilinen iyon değiştirici reçine içerikli bir ürün ise, her ne kadar by-pass özellikli olursa olsun ekipmanlardaki kireçlenmeyi önlemek (!) amacıyla fonksiyonellik açısından suda bulunan Ca ve Mg iyonlarını alır ve yerine geçici olarak üzerine yüklenen Na iyonunu ile yer değiştirir.

Kısacası; Kireçli suların kireçlenme yapmasını engellemek amacıyla, suda kireçlenmeye (kışır) neden olan iyonlar alınır yerine Sodyum (Na) ve Klorür (Cl) iyonu verilir (sudan birşey alırsanız yerine birşey koymak zorundasınız!).

Peki hangi oranlarda? Açıklayalım;
Suda bulunan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) suyun sertlik derecesini belirler. Ve genel olarak İstanbul’da ortalama su sertliği 20 Fransız birimi civarındadır. Yani 200 mg/lt Ca ve Mg iyon toplamı vardır.
Tüm dünyada kabul edilen, suda bulunabilecek Sodyum (Na) iyonu azami risk sınırı 200 mg/lt’dir. Çünkü bir erişkinin günlük azami tuz kullanımı 6000 mg olarak belirlenmiştir (gıdadan alınan tuz miktarı en az ortalama 4000-5000 mg aralığındadır!!). Bu demektir ki suda sodyum varsa aslında tehlikeli bir durum oluşur.
Yumuşatma sistemleri sudan kireci uzaklaştırırken suya en az aldığı kadar Na bırakmak zorundadır. Yani 20 sertlik (normal su sertliği) suda zaten en az 200 mg Na eklenir. Sistemin tuz kaçırma oranını da katarsanız bu en az 250 mg olacaktır. “DİKKAT bu değerler 1 lt başınadır !!!!”
Diğer taraftan suya mecburen ayrışmış olan Cl yani klorür de karışacak ki bu da en az Na iyonu kadardır.

Peki bu TUZ nereden geliyor?!
Hangi kurum denetliyor!?
İçeriğinde ağır metaller var mı ve bakteriyel olarak temiz mi?!
Bu soruların cevabını kimsenin bilmediğini biliyoruz.

Zaten bütün bu nedenlerden dolayı; dünyanın bütün sağlık kurumları, açıkça veya dolaylı olarak, tuz ile çalışan su yumuşatma sistemlerinin, doğrudan ve/veya dolaylı yollarla, içmek ve/veya içecek hazırlamak amacıyla kullanılmasını kesin dil ile yasaklamaktadır !!

ÖNEMLİ: Dünyanın bir çok ülkesinde bu tip su arıtma sistemlerinin kullanımı kesin olarak yasalarla yasaklanmıştır. Daha geniş açıklama için buaraya tıklayın “salt based water softener banned” veya bu ifadeyi google’a yazmanız yeterli.

Küçük bilgilendirme: bazı uyanık firmalar gelen bu yasak ve tepkiler nedeniyle sistemlerinin tuz otomasyonunu (tuz ile yıkama sistemini ve tuz tankını) iptal edip arıtma içerisindeki reçinenin tuz ile yıkama zamanı geldiğinde ( sistem kapasitesi = su sertliği X tüketilen su miktarı / 5,5 ) yani kirece doyduğunda, yeni tüp ile değiştiriliyor. Bu şekilde sanki sistem tuz kullanmıyormuş gibi sanal bir intiba bırakılıyor. Gerçek olan ise; sistemdeki reçine defalarca tuz ile yeniden yıkanarak sanki yeniymiş gibi kullanılabiliyor.

Bütün ünitelerde tuz ile rejenere edilmiş iyon değiştirici sentetik reçine kullanılır.

Dikkat! aşağıda da fotoğraflarda da göreceğiniz üzere bütün bu üniteler tuz ile çalışan İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE ihtiva eden ürünlerdir.