Filtersorb SP3 – Tuzsuz Yumuşatma

FILTERSORB® SP3

“NAC” TEKNOLOJİSİNE DAYALI KİREÇ ÖNLEME TEKNOLOJİSİ
(Tuzsuz Su Yumuşatma)

Watch Water®, yeni teknolojinin “Nucleation Assisted Crystallization” (NAC) uygulamasının bir örneğidir. Kalsiyum ve Magnezyum sertliğinin, çözünür olmayan mikro kristallere dönüşmesi, bu eşsiz ürünün temelidir. Oluşan, mineral temelli kristaller suyun en sağlıklı halini oluşturur.
FILTERSORB® SP3 piyasada satıln tuzlu yumuşatma sistemleri gibi suya SODYUM katmaz.

FILTERSORB® SP3, dünya çapında pazardaki tartışmasız başarısı ile birlikte derin araştırma çalışmalarının sonucudur.

Watch-Water®’ın bu ürünü geliştirmeye yönelik ana motivasyonu, geleneksel sodyum bazlı su yumuşatıcıları, iyon değiştirici reçineler veya diğer kimyasallar için ikame olacak, çevre ve insan sağlığı için duyarlı ekolojik ürün geliştirmekti. Sudaki artmış sodyum içeriği veya düşük pH faktörü (su asidik hale getirme), doğrudan sodyumdan kaynaklanan kimyasal korozyon ve zarara karşı hassas olan sağlık sorunlarına, çevresel hasara ve sistemlere zarar verir.

Tuzlu yumuşatma kullanımına getirilen yasak ve kısıtlamalar, FILTERSORB SP3’ün doğa dostu, ekolojik, maliyet azaltıcı gerçek çözüm olarak piyasada lider olmasını sağladı.

Media Açıklaması

Çift Katlı Kaplamalı (DLC) modifiye seramik boncuklar (3. nesil).

 

FILTERSORB® SP3 Kireçlenme Önleme yöntemi:

Nükleasyon Destekli Kristalleşme (NAC) Teknolojisi: Karbonat sertliğinin, daimi katalitik dönüşüm dayatması sayesinde, suda çözünmeyen mikron-altı kristallere dönüştüğü bir prosestir.

 

FILTERSORB SP3 Çalışma Prensibi

Sert su su arıtma basınç tankından geçerken nükleasyona (çekirdeklenme) zorlanır, ki bu kimyasal eylem kalsiyum bikarbonatı [Ca(HCO3)2 ] kalsiyum karbonat [CaCO3]kristallerine dönüştürür. Bu kristaller, ayrışma ve kristalleşme yoluyla meydana gelip çok kararlı, zararsız kristaller oluştururlar.

Aşağıdaki denklem, nükleasyon olduğunda, basınçlı kap içinde meydana gelen reaksiyonu tarif eder.

Ca(HCO3)2 → CaCO3+ CO2 + H2O

• “SP3(Scale Prevention 3th generation)” bu eşsiz bir dönüşümü açıklar; bu dönüşüm esnasında su sertliğinin temeli olan  Ca(HCO3)2 (kalsiyum bikarbonat) 3 komponente, yani;  1. CaCO3(mikro-kristaller kalsiyum karbonat) 2. CO2 (kolloidal karbondioksit) ve 3. H2O ‘ya (saf su) ayrışır.

Filtre haznesi içerisinde, sudaki karbonat türlerinin dengesi değişmekte; stabil kristal oluşumunun zorlaması reaksiyon sağa doğru gerçekleşmektedir. Bu teknoloji sayesinde CO2 sudan uzaklaştırıldığı sürece suda çözünmüş olan kalsiyum bikarbonat Ca(HCO3)2, çözünmemiş kalsiyum karbonat (CaCO3) kristallerine dönüşür.

Kalsiyum karbonat kristalleri düzenli olarak büyür. Suda çok kararlıdırlar ve çözünemezler (kireçlenme oluşturulamaz).

Cam yüzeydeki kirstalleştirme alanları arttırılmış bir nükleasyon (çekirdeklenme) sağlar. Bu şekilde mikronaltı boyutlarda CaCO3 kristalleri oluşur. Bu şaşırtıcı sürece kısaca Nucleasyon Destekli Kristalleştirme veya (NAC) denir.

 

NAC – Nükleasyon Destekli Kristalleşme

FILTERSORB® SP3 media yüzeyinden ayrılan ve form değiştirmiş olan kristaller artık bir daha herhangi bir yüzeye yapışmazlar. Hatta sıcak su uygulamalarında bile. Kristaller, kararlı moleküler yapısı ve nötr yüzey elektro potansiyelinden dolayı kireç oluşturamazlar.

Nükleasyon Destekli Kristalizasyon; FILTERSORB® SP3’ün güvenilir Kireç Önleme özelliğinin temelidir.

Su sertliğinin dönüşümü aşağıdaki adımlarda gerçekleşir:
1. Su sertliğinin sürekli dönüşümü, tek yönlü kimyasal denge ile anında kristal büyümesini mümkün kılar.
Yani: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O

CO2 hızla düştüğünde, denklemin sağ tarafı korunur.

2. FILTERSORB boncuklarının yüzeyinde gelişen kristaller hızla büyür ve çekirdeklenir.

3. Belirli bir süre sonra CO ve CaCO3‘ün mikro emülsiyonu kolloid parçacık oluşturur ve ortam boncuk yüzeyini nötr biçimde bırakır. CaCO3 kristal kaplamalı globüllerin ortalama boyutu, alt mikrometre ölçeğinde değişmektedir. Belirtilen reaksiyon süresi normal olarak yaklaşık 5 saniyedir.

Mikro Kristaller ve Kolloid CO2 : FILTERSORB® SP3 ile arıtılmış suyun şaşırtıcı pH stabilizasyonu arkasındaki hikaye

Oluşan CaCO3‘ün pH dengeleme faktörü olarak etkisi:
Reaksiyon: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O tek yönlüdür. SP3 sertlik yapılarını, suda çözünmez kristallere dönüştürür.

• NAC prosesinde CO2 oluşumu esnasında kolloid gazı olarak ayrılır. Bu esnada oluşan hızlı şekilde büyüyen kristaller oluşur.
• Oluşan CO2 mikro kabarcıklar kolloid formda bulunduğundan kalsiyum/magnezyum kristalleri, karbonik asit varlığındaki gibi suda çözünmez.
• Bu nedenle, CO2‘nin Karbonik Asit oluşturan su ile ters tepkimesi mümkün değildir ve pH stabilitesi korunur. Aslında her fazla CaCO3 kristalleri kalan karbonik asiti tamponluyor. (Bkz. Resimli Sunum)

 

FILTERSORB SP3 NEDEN EN İYİSİ ?

Medyanın güvenilirliği hakkında bazı önemli noktalar:

• TDS değişimi yok: FILTERSORB SP3 olarak su içinde hiçbir şey almaz veya vermez. İyon değişimi kimyası kullanılmadığından, suyun TDS’si işlemden önce ve sonra değişmeden kalır.

• PH değişimi yok: Suyun pH’ı aynı kalır. Bu faktör, korozyon endişesinin var olduğu her su arıtma uygulamasında kullanımı konforlu hale getirir.

• Zengin Mineraller Korunur: FILTERSORB® SP3, suya sodyum veya herhangi bir kimyasal eklemez. Suyun Kalsiyum ve Magnezyum içeriğini koruyarak, arıtılmış suyu mevcut en sağlıklı doğal suyunu yapar. Kalsiyum ve Magnezyum sinir sistemi ve kasların işlevleri için hayati düzeyde önemlidir. Bu iki mineral, bitkilerin hücre kimyası ve yeryüzündeki yaşam formlarının çoğunda vazgeçilmez parçalardır.

• Kireç Çözme: Sadece FILTERSORB® SP3 suyun geçtiği yüeylerde kireç oluşumunu önler. Aynı zamanda önceden oluşmuş kireçlenmenin azalmasına da da etklildir. NAC prosesi, suda çözünmüş CO2’yi, neredeyse görünür mikro kabarcıklar formunda alır ve bu da bir zaman periyodu boyunca önceden oluşmuş kireçlenmenin azalmasına yardımcı olur (kullanım süresine bağlıdır).

• Biyosidal: NAC prosesi, suda çözünmüş CO2 aglomeratın mikro baloncuklara dönüşmesi için gerekli ortamı sağlar. Oluşan bu tip  CO2 kabarcıkları, aktif olarak biyosit şeklinde işlev görür ve bakteri zarını yok eder. Bu nedenle, kireç önleme ile birlikte FILTERSORB SP3 ayrıca Biofouling’in önlenmesine yardımcı olur.

• TEST KİTİ: Bu eşsiz kireç önleme medyasının performansını kendi gözlerinde 3-4 dakika içerisinde test şişesinde görmeye yardımcı olan TEST KİTİ bulunmaktadır. Watch ayrıca canlı gösteri yapmak için taşınabilir tanıtım setini geliştirdi.

 

Teknik Veri & Ambalaj / MSDS

Görünüm Beyaz/opak sert tanecik
Bileşim Modifiye seramik boncuklar
Toz ağırlığı (kg/m³) 780
Tanecik boyutu (mm) 0.55 – 0.75
Nemlilik %10 – 25
Paletteki varil ad. Palet Ölçüsü (L x W x H) Ağırlık (hacim)
1 60 cm x 40 cm x 80 cm 50 kg (60 litre)
4 80 cm x 60 cm x 80 cm 200 kg (4 x 60 litre)
6 120 cm x 80 cm x 80 cm 300 kg (6 x 60 litre)
9 120 cm x 120 cm x 80 cm 450 kg (9 x 60 litre)
18 120 cm x 120 cm x 145 cm 900 kg (18 x 60 litre)

 

Uygualama şartları

Akış yönü Up Flow (yukarı yönlü)
Kullanım ısısı (°C) 5 – 90
pH aralığı 6.5 – 9.5
Sertlik (karbonat), azami ppm 1400
Tuzluluk, azami ppm 35000
Demir, azami ppm 0.5*
Mangan, azami ppm 0.05
Serbest klor, azami ppm 3
Bakır, azami ppm 1.3
Yağ Olmamalı
Hidrojen sülfür Olmamalı

Not: Suyun mikrobiyolojik olarak güvensiz olduğu veya ünitenin öncesinde veya sonrasında yeterli dezenfeksiyon olmadan bilinmeyen kalitede su olduğu yerlerde kullanmayın. Sistem üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır. Koşullara bağlı olarak tortu, Demir, Hidrojen Sülfür, Manganez, hidrokarbonlar ve Bakır için ön işlem gerekebilir. Altı haftalık su kullanımından sonra yeni tesislerde bakır boru ile sistemler kurun.

Özel Bilgilendime: FILTERSORB® SP3, Demir, Bakır, Manganez, Kurşun, Çinko vb. Emmek için iyi bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle bu kirleticilerin yüksek konsantrasyonlarda FILTERSORB® SP3 boncukları renk değiştirebilir ve medya ömrünün sonuna gelebilir. Çalışmalardan, polietilenden yapılmış konteyner tankından boya sızması nedeniyle ortamın renk değiştirmesi de mümkündür.

FILTERSORB SP3 medya boncuklarının veya arıtılmış suyun garip bir renk değişimi durumunda, lütfen ayrıntılı su analizi ile bize ulaşın.