Instant OXYDES-P

INSTANT OXYDES-P

MİKROBİYOLOJİK OKSİDASYON İÇİN EN GÜÇLÜ OKSİTLEYİCİ

OXYDES®-P ile oluşan oksidasyon reaksiyonu, bazı avantajlı özelliklere sahiptir.

Watch-Water® sunar – Tuz Jeneratörüne kıyasla çok daha avantajlı bir yeşil kimya metodoloijisi;
– Uygun  fiyatlı reakitfleri
– Tek solvent olarak H2O (su) kullanımı
– Oda sıcaklığında (90 ° C’den yüksek olmayan) reaksiyon
– Elektrokimyasal reaksiyon ile herhangi bir mikrobiyolojik kontaminasyonu temizlemeye çalışmaktan daha kısa reaksiyon süresi

Uygulama

Su kötü kokuyorsa nedeni kükürt, sülfür ve klor gibi birçok etkenden kaynaklanabilir. Bu kokular katalitik karbonla uzaklaştırılıp Catalytic Carbon tkrar tekrar rejenere edilebilir. Su kaynağındaki bakterileri öldürmek için klor yerine kloramin denilen kimyasal kullanırsa, basit vcestandart aktif karbon ile giderilmesi mümkün olmadığı gibi biraya medikal bir tat verir. Bu durum, suya OXYDES-P dozlanmasıyla giderilebilir. Demir, mangan, hidrojen sülfür ve arsenik gibi mineraller Katalox-Light kullanılarak yakalanır.


OXYDES®-P KULLANARAK KONTAMİNANTLARIN OKSİDASYONU

 • Aromatik Aldehitler
 • Dezenfeksiyon
 • Mikroorganizmaların kontrolü
 • Amonyak giderimi
 • Tat ve kokunun kontrolü
 • Renk giderimi
 • Organik yapıların parçalanması
 • Hidrojen Sülfür Oksidasyonu
 • Demir ve mangan oksidasyonu
 • Havuz ve Spa uygulamaları
 • Soğutma kulesi şok-uygulama
 • Antimikrobiyallerin oksidasyonu
 • ve bir sürü uygulama daha…