Catalaytic Carbon

DEMİR (Fe) ile KAPLANMIŞ HİNDİSTANCEVİZİ KABUĞU AKTİF KARBONU

Teknik Tanım: Yüksek oranlı (%10) Demir Oksit (FeOOH) kaplı GACCatalytic-Carbon™ Giderim kabiliyeti:
1. Mekanik Filtrasyon (ince partüküller, AKM, 1 mikrona kadar bulanıklılık)
2. Organik kirleticilerin adsorbsiyonu
3. İnorganik kirleticilerin adsorbsiyonu (Arsenik, ağır metal, radyonükleit gibi)
Filtrasyon (≤ 1 µm) Giderim kabiliyeti olan kirleticiler En ileri özellikleri OXYDES-P ile Catalytic Carbon rejenerasyonu
Askıda Katı Maddeler Hümik Maddeler Demir Oksit kaplı Granül Aktif Karbon Kullanım: %1’lik OXYDES-P solüsyonu
Tortu Tanin & Ligninler Çok yüksek yüzey alanı Kullanım: %1’lik OXYDES-P solüsyonu
Bulanıklılık Renk & koku (organik) OXYDES & OXYDES-P ile rejenere edilir
Kloramin Zorunlu dozlama gerekli değil
Trihalometan (THMs) Hafif yapısı ile ters yıkamada su ve zaman tasarrufu sağlar
Fenoller & p-nitro fenol Değişim aralığı: her 2 – 5 yılda bir
Her tip boya Cr(III) ve AS(III) gideriminde pH mutlak surette 6.5 – 6.9 aralığında tutulması şarttır)
Inorganikler (Arsenat, Arsenit, Krom, Bakır, Siyanür, Florür, Kurşun, Civa & Selenyum)

Polishing Systems

Watch Water® tüm toksik kirleticileri gidermek için atık su akımını son dokunuşu yapmak benzersiz bir Katalitik Karbon geliştirmiştir. İlk sistem (Sistem I, yani KL), belirli kirleticileri atık su akımından kaldırmak için Katalox-Light mediası içeren bir sistemdir. Başka bir tankta, Katalitik Karbon vardır. Sistemin tasarımı tek yataklı akış teknolojisine dayanmaktadır.

Florür Giderimi

Katalitik Karbon, içme suyu ve komple su arıtma endüstrisi için tasarlanmış aktif alümina, Demir ve silika bazlı bir florür adsorbanıdır. Otomatik kontrollerle basit, güvenli ve kompakt bir işlem sağlamak için birleştirilmiş, çok adsorptif olarak aktive edilmiş alümina ortamı ve kimyasal arıtma sistemi. Florür için 3 ila 9 arasında geniş bir pH aralığında, en yüksek kaldırma kapasitesine sahip 5 ila 7 pH aralığında etkili bir işlemdir.

ARSENIC Giderimi

Kirleticilerin bir yüzeydeki fiziksel veya kimyasal bağlanma yoluyla uzaklaştırılması Adsorpsiyon olarak bilinir. Aktif Alümina, Ferrik Haroksit, Titanyum dioksit, Aktif Karbon ve diğer inorganik materyallere dayanan çeşitli adsorban türleri vardır. Bu adsorbanın dezavantajları, yenilenememeleridir. Bu büyük katı atık üretir. Watch-Water, rejenere edilebilecek diğer tüm adsorbanlardan daha az katı atık üretir. Rejenerasyon işleminden elde edilen konsantre sıvı, yeniden kullanım için değerli metaller içerir.

 

Bor Giderimi

Watch-Water® Germany, Bor’u iyon-değişim reçineleri veya Membran Teknolojisi ile teknik olarak çok zor olan sudan çıkarmak için kolay bir yöntem yaptı. Pıhtılaşma sedimantasyon yöntemi, büyük miktarda çamur üreten alüminyum bileşiği olan büyük miktarda kalsiyum hidroksit gerektirir. Bu nedenle kimyasalların maliyeti artar ve aynı zamanda çamur arıtması çok zorlaşır. İyon Değiştirme işleminde, yüksek miktarda Bor içeren su veya atık suyun arıtılması için, çok büyük miktarda Bor adsorbe edici İyon değişimi reçinesi gereklidir. Bu problemleri en iyi şekilde çözmek için, Watch-Water® su ve atık sudan borun verimli bir şekilde alınmasını sağlayan Bor Arıtma Metodu’nu sunmuştur.