Arsenik Giderme

ARSENİK GİDERİMİ İÇİN ARSENİK KİMYASI

Arsenik Çeşitleri
As (III) – H3AsO3, H2AsO3-1, HAsO3-2
As (V) – H3AsO4, HAsO4-1, AsO4-2

Arsenik Çeşitleri
As (V) genel olarak  As (III)’den daha efektif giderilir. Maalesef bu tüm absorbanların ortak özelliğidir.

Arsenik Oluşumu
Yüzey sularının çoğu genel olarak yeterli oksijen aldıkça arsenik ağırlıklı olarak As(V) olarak bulunur.
Yeraltı sularında oksijen eksikliği nedeniyle genel olarak As (III) formundadır. Ancak bazen As (V) veya her iki arsenik formu As (III) ve As (V) kombinasyonunda olabilirler.

Aşağıda, endüstriyel ve belediye uygulamalarındaki arsenik gideriminde  kullanılabilecek ürünlerin tablosunu inceleyebilirsiniz:

Media adı

Media bileşimi

Giderim işlemi

Bağlı uygulama

Tahmini media
değişim süresi

Katalox Light

Yüksek oranlı  MnOile kaplanmış ZEOSORB

çökeltilmiş demir
hidroksit ile adsorpsiyon

Besi suyunda demir oranı* (As miktarından
min. x20 kat fazla olmalı )

7-10 yıl

Catalytic Carbon

Feroxyhyte kaplı GAC

absorbsiyon

En uygun pH 6.5 – 6.9

2-5 yıl
(rejenere edilebilir)

TITANSORB

Titanium dioxide temelli adsorbant

adsorbsiyon (yüksek duygunluk kapasitesi)

En uygun pH 6.5 – 6.9
(silis yapışmasını engellemek için)

8-18 ay
(kirleticilere bağlıdır)

FERROLOX

Iron hydroxide
temelli adsorbent

absorbsiyon

En uygun pH 6.5 – 6.9

8-18 ay
(kirleticilere bağlıdır)

Arsenik giderme için Katalox-Light & Catalytic Carbon’un kombine kullanımını inceleyin!